Sofia Stolt ny på Trafik i Stockholm

Sofia Stolt började på Trafik i Stockholm den 1 januari.

Sofia har en bakgrund som väg- och gatuprojektör men kommer närmast från Exploateringskontoret på Stockholms stad där hon jobbade som byggprojektledare. Som byggprojektledare ansvarade hon för utvecklingen av allmän platsmark i exploateringsprojekt med ansvar för ekonomi och planering genom hela processen från tidiga utredningar för detaljplan till projektering och byggnation och i slutänden överlämning till förvaltningsorganisationen.

På Iterio kommer Sofia jobba med framförallt trafikplanering.

Sofia Stolt, Iterio

Välkommen till oss, Sofia!