Robert Klingvall – Trafikplaneraren med bilpool

Robert Klingvall

Robert Klingvall är civilingenjör och arbetar på timme hos oss på Iterio som trafikplanerare och trafikingenjör. Parallellt driver Robert sin egen bilpool i Norrtälje.

Robert har arbetat sju år inom teknikområdet trafik varav ett år med att utbilda studenter i Lund, fem år som kommunal tjänsteman i Norrtälje och ett år som egen företagare. Under sin tid i Norrtälje kommun arbetade Robert under större delen av tiden som ensam trafikingenjör/-planerare på Gatu- och Parkavdelningen. Robert har bland annat deltagit i arbetet med Västra vägen förbifart Norrtälje (v76), flera utredningar för Norrtälje hamn, cykelplan för Norrtälje kommun och bullerinventering av Norrtälje stad. Som anställd har Robert varit projektledare för bland annat kommunens hastighetsrevision, program för övergångsställen och gestaltningsprogram för huvudnätet i Norrtälje stad.

Som företagare har Robert i början av 2015 grundat Norrtälje Bilpool AB och arbetat som trafikkonsult för att försörja sig själv i samband med uppstarten av bolaget.

Som konsult har Robert bland annat arbetat som senior trafikplanerare för att stödja och utbilda nyanställda trafikplanerare i Norrtälje och Vaxholm samt samlat in statistik och underlag till Pakeringsstrategi för Norrtälje stad. Robert har även gästföreläst om trafiksäkerhet vid Chulalongkorn University i Thailand.