Maria Ekberg har börjat på Miljö

Maria Ekberg började i miljögruppen i Stockholm den 5 oktober, och kommer senast från Håbo kommun där hon arbetade som samhällsplanerare med miljöinriktning och ansvarade för kommunens strategiska miljöfrågor.

På Stockholms universitet läste Maria en kandidat i samhällsplanering samt en master i miljövård och fysisk planering. Hon har en bred utbildning med kunskaper inom bland annat miljökonsekvensbeskrivning, miljövård i ett internationellt och nationellt perspektiv samt tillämpad modellering för miljöanalys.

Ett kul tillskott till Iterio, välkommen Maria!

Maria Ekberg, Miljö Stockholm