Lina Lundström ny på Miljö i Stockholm

Lina Lundström började på vår miljöavdelning i Stockholm den 16 maj.

Lina kommer närmast från Norconsult AB där hon jobbat som miljökonsult med MKBer, miljöutredningar, miljölagstiftning och förorenad mark.
Innan dess har Lina hunnit med att jobba på Miljöförvaltningen i Stockholm och miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna kommun.

Lina Lundström

Välkommen till oss, Lina!